Zamknięcie listy zgłoszeń za:


PATRONI HONOROWI:


PLIKI DO POBRANIA:   AKREDYTACJA PRASOWABIURO PRASOWE:


25 maja 2019 r. - sobota, godz. 11:00 - 17:00
ul. Orląt Lwowskich 33, Koszalin

26 maja 2019 r. - niedziela, godz. 09:00 - 14:00
ul. Orląt Lwowskich 33, KoszalinInformacje dla przedstawicieli mediów.

Dla przedstawicieli mediów planujących przeprowadzenie relacji bezpośrednio z trasy rajdu przygotowaliśmy druk akredytacji prasowej. Prosimy pobrać formularz, wypełnić i przedłożyć w biurze rajdu w godzinach pracy. Po przyjęciu deklaracji otrzymają Państwo materiały ułatwiające relacjonowanie naszej imprezy.


Termin nadsyłania akredytacji wygasa 24 maja 2019 r.

Akredytacje mogą otrzymać wyłącznie dziennikarze prasy, radia, telewizji oraz mediów elektronicznych. Nie przysługują one przedstawicielom klubów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych. Dziennikarze niezależni mogą zostać poproszeni o udokumentowanie swoich publikacji. Jeden wniosek dotyczy jednej akredytacji. Wnioski niekompletne, nieczytelne lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.