Zamknięcie listy zgłoszeń za:


PLIKI DO POBRANIA:


   REGULAMIN AKREDYTACJI

   AKREDYTACJA PRASOWA


BIURO PRASOWE:

3 września 2021 r. - sobota, godz. 17:30 - 18:30
Urząd Miejski, ul. Rynek Staromiejski 6-7, Koszalin

4 września 2021 r. - niedziela, godz. 10:00 - 14:00
Urząd Miejski, ul. Rynek Staromiejski 6-7, Koszalin


Informacje dla przedstawicieli mediów.

Dla przedstawicieli mediów planujących przeprowadzenie relacji bezpośrednio z trasy rajdu przygotowaliśmy druk akredytacji prasowej. Prosimy pobrać formularz, wypełnić i przedłożyć w biurze rajdu w godzinach pracy. Po przyjęciu deklaracji otrzymają Państwo materiały ułatwiające relacjonowanie naszej imprezy.


Termin nadsyłania akredytacji wygasa 2 września 2021 r.

Akredytacje mogą otrzymać wyłącznie dziennikarze prasy, radia, telewizji oraz mediów elektronicznych. Nie przysługują one przedstawicielom klubów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych. Dziennikarze niezależni mogą zostać poproszeni o udokumentowanie swoich publikacji. Jeden wniosek dotyczy jednej akredytacji. Wnioski niekompletne, nieczytelne lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.Copyright © 2018-2020 - TopDrive Maciej Raczewski